Betongprodukter

Tillverkning och försäljning av Måttbeställda, ”skräddarsydda” betongprodukter t.ex godkända järnvägsövergångar (plankorsningar), den sk. Älvsby modellen,  vågfundament, påfartsramper för mobilvågar och prefabricerade fundament för ställverk.

Maskinentreprenad

Vi utför de mesta på marknaden förekommande maskinarbetena.

Snöröjning, lastning & lossningsarb, sopning, planering av gräsytor & tomter, justeringsarbeten före asfaltering, dräneringsarbeten, dikning, kabel & ledningsschakter, sandning, utgrävningar, infarter.

Transporttjänster

Vi utför allehanda transportuppdrag med lastväxlare, lastbil.