070-206 68 02 info@hedmanscement.se

Betongprodukter

Tillverkning och försäljning av Måttbeställda, ”skräddarsydda” betongprodukter t.ex L-balk ,garagebalk m spolkant, plintar, socklar, hissgropar, kabelgravar,  godkända järnvägsövergångar (plankorsningar), den sk. Älvsby modellen,  vågfundament, påfartsramper för mobilvågar och prefabricerade fundament för ställverk mm.